.

Υ.Α 17 Νοεμβρίου 2005 σχετικά με το ΕΚΕΠΙΣ.

Έχει δημοσιευτεί ήδη, η νέα υπουργική απόφαση με τα κριτήρια ένταξης στο ΕΚΕΠΙΣ. Διαβάστε την και να την συζητήσουμε. Από ότι κατάλαβα προσωπικά έχουμε την δυνατότητα ένταξης σε όλες τις κατηγορίες εφόσον έχουμε τις προϋποθέσεις. Μόνο με την πιστοποίηση μπορούμε να μπούμε στο Υπομητρώο εκπαιδευτών βασικών δεξιοτήτων. Δείτε την παράγραφο 4.3 της υπουργικής απόφασης που βρίσκεται στο site του ΕΚΕΠΙΣ. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ζητά πρόσθετα προσόντα.