.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014 "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ"

Λήψη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014 "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.ΕΚ. 1/11/2014

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

1)14. Ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι κίτρινες και ποιο οι λευκές διαγραμμίσεις στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών;

 

2)41. Τι γνωρίζετε για την τρίτη και τέταρτη ελευθερία αέρος, όπως αυτές προβλέπονται από τη

Σύμβαση του Σικάγο; Αναφέρετε χαρακτηριστικό παράδειγμα.

 

3)68. Ποιες υπηρεσίες και πρόσωπα εμπλέκονται κατά την εξαγωγή ενός εμπορεύματος

εμπορεύματος;

 

4)82. Περιγράψτε τι εξυπηρετούν σε ένα αεροδρόμιο οι αίθουσες:

α) Departure Lounge,
β) Arrival Lounge,
γ) Transit Lounge,
δ) V.I.P. Lounge.

5) 31. Τι είναι και πού χρησιμοποιείται το Public Address System;

ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

6) 47. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις κίνησης οχημάτων στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, κατά τη διάρκεια της νύχτας;

7)63. Ποια είναι τα βασικά μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση του θορύβου που δημιουργείται στην περιοχή του αεροδρομίου;

8)68. Ποιος είναι ο ορισμός ενός υλικού που χαρακτηρίζεται ραδιενεργό;

9) 89. Ποιος είναι ο σκοπός του Eurocontrol;

10) 110. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες;

11)151. Τι είναι ο διάδρομος προσέγγισης ακριβείας κατηγορίας Ι (precision category I);

12)163. Σύμφωνα με την Αερολιμενική διάταξη 1, πώς ορίζονται το κατώτατο και το ανώτατο όριο χρηματικού προστίμου και από ποιους επιβάλλεται;

13)182. Πώς γίνεται η συσκευασία και η φόρτωση των ζώντων ζώων; (Live Animals)

14) 11. Τι ονομάζεται Μέση Αεροδυναμική Χορδή (MAC);

15) 131. Ποιοι είναι οι πέντε περιορισμοί για την αποδοχή εμπορευμάτων προς εξαγωγή;