.

Εξετάσεις πιστοποίησης Ιούνιος 2008

Λήψη

Εξετάσεις πιστοποίησης Ιούνιος 2008

Περιέχονται οι ερωτήσεις και απαντήσεις των εξετάσεων πιστοποίησης της ειδικότητας "Τεχνικός Η/Υ και μηχανών γραφείου" στις οκτώ Ιουνίου 2008