.

Ερωτήσεις πιστοποίησης πρακτικο μερος ΠΟΛΥΜΕΣΑ 2-7-2008

Λήψη

Ερωτήσεις πιστοποίησης πρακτικο μερος ΠΟΛΥΜΕΣΑ 2-7-2008

Είναι τα θέματα που βάλαν στις εξετάσεις (πρακτικό μέρος) 02/07/2008 στην ειδικότητα 'Ειδικός εφαρμογων πληροφορικής με πολυμεσα -MULTIMEDIA.