.

Θεματα πιστοποίησης Πολυμέσα 2008

Λήψη

Θεματα πιστοποίησης Πολυμέσα 2008

Είναι τα θέματα που βάλαν στις εξετάσεις 15/03/2008 στην ειδικότητα 'Ειδικός εφαρμογων πληροφορικής με πολυμεσα -MULTIMEDIA.