.

Λειτουργικές εξαρτήσεις DBMS

Λήψη

Λειτουργικές εξαρτήσεις DBMS

Στο winzip file περιέχονται 4 αρχεία. Τα 2 σε μορφή ppt και τα άλλα σε word.
Τα 3 εκ των τεσσάρων είναι στην Αγγλική γλώσσα και το άλλο στην Ελληνική.
Στα αρχεία αυτά εξηγείται εξαιρετικά αναλυτικά θα λέγαμε τι είναι λειτουργικές εξαρτήσεις (functional dependencies) στα DBMS (Database Management Systems).

Επίσης σχετικό υλικό υπάρχει και στο βιβλίο των πρώην Τ.Ε.Ε, Τομέας πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ, 1ος κύκλος, Β’ Τάξη, Κατεύθυνση: Υποστήριξη συστημάτων υπολογιστών, Μάθημα Βάσεις Δεδομένων. Αρχική έκδοση Μάρτιος 1999.

Υπάρχει στο εμπόριο. Αν δεν το βρείτε μπορείτε να το ζητήσετε από κάποιο σχολείο. Το έχω κάνει προσωπικά.

Αναζητούμε το βιβλίο σε pdf…